meer
APAC

Last updated: 1 giờ trước

Match History

2 ngày trước
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 43 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
25,500
VS
Bilgewater Ionia
Lee Sin
3
Nami
3
34,200
3 ngày trước
100%
(2W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 19 Turns
3 ngày trước
Targon Noxus
Leona
3
Swain
3
30,400
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 41 Turns
3 ngày trước
Targon Noxus
Leona
3
Swain
3
30,400
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
5 ngày trước
100%
(9W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 54 Turns
5 ngày trước
Demacia Targon
Leona
3
Taric
3
26,500
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
26,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 15 Turns
5 ngày trước
Demacia Targon
Leona
3
Taric
3
26,500
VS
Shurima Ionia
Akshan
3
Lee Sin
3
33,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 21 Turns
5 ngày trước
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
30,500
VS
Freljord Targon
Aurelion Sol
3
Zoe
2
29,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
5 ngày trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
27,400
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Kalista
3
Trundle
3
27,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 39 Turns
5 ngày trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
27,400
Bilgewater Noxus
Swain
3
Twisted Fate
3
29,600
Victory
Ranked
Act 1st · 18 Turns
5 ngày trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
27,400
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
13,700
Victory
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
5 ngày trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,500
Shurima Bilgewater
Pyke
3
Rek'Sai
3
27,900
Victory
Ranked
Act 1st · 32 Turns
5 ngày trước
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
30,500
VS
Noxus Ionia
Katarina
3
Yasuo
3
30,700
Victory
Ranked
Act 2nd · 35 Turns
5 ngày trước
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
30,700
VS
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,300
6 ngày trước
75%
(6W 2L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 28 Turns
5 ngày trước
Targon Noxus
Leona
3
Swain
3
30,200
Noxus Thành Phố Bandle
Norra
3
Swain
3
26,900
Victory
Ranked
Act 1st · 31 Turns
5 ngày trước
Targon Noxus
Leona
3
Swain
3
30,200
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Kalista
3
Nocturne
3
33,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 30 Turns
5 ngày trước
Targon Noxus
Leona
3
Swain
3
30,200
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Karma
3
Master Yi
3
35,800
Victory
Ranked
Act 1st · 26 Turns
5 ngày trước
Targon Shurima
Malphite
3
Taliyah
3
26,800
VS
Noxus Bilgewater
Swain
3
Twisted Fate
2
Katarina
1
30,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 11 Turns
5 ngày trước
Targon Noxus
Leona
3
Swain
3
30,200
VS
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Nami
3
Twisted Fate
3
37,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 43 Turns
5 ngày trước
Targon Noxus
Leona
3
Swain
3
30,200
Demacia Targon
Jarvan IV
3
Leona
3
26,700
Defeat
Ranked
Act 2nd · 19 Turns
5 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Swain
3
29,300
Demacia Targon
Aurelion Sol
3
Leona
3
27,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 22 Turns
5 ngày trước
Targon Shurima
Malphite
3
Taliyah
3
26,800
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
33,400