Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 26 Turns
  • 6 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
19,400
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Taliyah
3
Ziggs
3
29,400
トランドル玲奈
Regions
Shurima 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Viego
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 6
ThƯỜng 26
Type
Champion 3
Follower 19
Spell 18
Cost
19,400
Mana Cost
0
6
10
12
4
0
4
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
2
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Baccai Sa Thuật
2
Baccai Sa Thuật
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
Randomsuture
Regions
Shurima 35
Thành Phố Bandle 8
Champions
Taliyah
3
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 18
ThƯỜng 12
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 14
Landmark 6
Cost
29,400
Mana Cost
0
6
6
18
5
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
3
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
3
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 8 Kho Vũ Khí
2
Kho Vũ Khí