Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 8 tháng trước
Piltover & Zaun Shurima
Ekko
3
Zilean
3
27,100
VS
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Rumble
3
24,800
トランドル玲奈
Regions
Shurima 25
Piltover & Zaun 15
Champions
Ekko
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
27,100
Mana Cost
3
9
15
5
6
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
3
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Mèo Sa Ngã
3
Mèo Sa Ngã
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
1
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
3
Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
Cost 4 Ekko
3
Ekko
Cost 5 Thời Cơ Chín Muồi
2
Thời Cơ Chín Muồi
knighthl
Regions
Noxus 21
Piltover & Zaun 19
Champions
Draven
3
Rumble
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 6
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
24,800
Mana Cost
3
5
12
12
3
0
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
2
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 2 Robot Xạ Kích
3
Robot Xạ Kích
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Dũng Mãnh
3
Dũng Mãnh
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Lốc Xoáy Tử Vong
2
Lốc Xoáy Tử Vong
Cost 3 Tập Kích
1
Tập Kích
Cost 4 Rumble
3
Rumble
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
1
Linh Hồn Lạc Lối