Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 44 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
29,000
VS
Freljord Bilgewater
Twisted Fate
3
21,100
トランドル玲奈
Regions
Freljord 24
Noxus 16
Champions
Ashe
3
LeBlanc
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 16
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
29,000
Mana Cost
0
4
10
11
7
5
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
2
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 1 Thép Giòn
2
Thép Giòn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
3
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Nhện Nhà
1
Nhện Nhà
Cost 3 LeBlanc
3
LeBlanc
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
3
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Người Giăng Bẫy Avarosa
3
Người Giăng Bẫy Avarosa
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
2
Đóng băng Siêu tốc
Cost 4 Ashe
3
Ashe
Cost 4 Trạch Binh Trifarix
2
Trạch Binh Trifarix
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Hỏa Binh Avarosa
3
Hỏa Binh Avarosa
Cost 5 Cuồng Phong
2
Cuồng Phong
Cost 6 Thanh Toán
1
Thanh Toán
Cost 6 Sói Chúa Nanh Trắng
1
Sói Chúa Nanh Trắng
Cost 8 Chiến Lược Gia Tài Ba
1
Chiến Lược Gia Tài Ba
Poro trouble
Regions
Bilgewater 35
Freljord 5
Champions
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 6
HiẾm 9
ThƯỜng 22
Type
Champion 3
Follower 19
Spell 18
Cost
21,100
Mana Cost
2
8
16
3
6
3
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
2
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
2
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Chiến Lợi Phẩm Của Chung
3
Chiến Lợi Phẩm Của Chung
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
2
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Chú Khỉ Nhí Nhố
2
Chú Khỉ Nhí Nhố
Cost 3 Tượng Thần Đầu Khỉ
3
Tượng Thần Đầu Khỉ
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Khỉ Quái Quỷ
3
Khỉ Quái Quỷ
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Nỏ Săn Thủy Quái
2
Nỏ Săn Thủy Quái