Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
29,000
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
26,400
トランドル玲奈
Regions
Freljord 24
Noxus 16
Champions
Ashe
3
LeBlanc
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 16
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
29,000
Mana Cost
0
4
10
11
7
5
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
2
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 1 Thép Giòn
2
Thép Giòn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
3
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Nhện Nhà
1
Nhện Nhà
Cost 3 LeBlanc
3
LeBlanc
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
3
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Người Giăng Bẫy Avarosa
3
Người Giăng Bẫy Avarosa
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
2
Đóng băng Siêu tốc
Cost 4 Ashe
3
Ashe
Cost 4 Trạch Binh Trifarix
2
Trạch Binh Trifarix
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Hỏa Binh Avarosa
3
Hỏa Binh Avarosa
Cost 5 Cuồng Phong
2
Cuồng Phong
Cost 6 Thanh Toán
1
Thanh Toán
Cost 6 Sói Chúa Nanh Trắng
1
Sói Chúa Nanh Trắng
Cost 8 Chiến Lược Gia Tài Ba
1
Chiến Lược Gia Tài Ba
MabuChii
Regions
Piltover & Zaun 32
Quần Đảo Bóng Đêm 8
Champions
Heimerdinger
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
26,400
Mana Cost
6
4
8
9
3
3
7
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
3
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
2
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
2
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Cầu Sấm
2
Cầu Sấm
Cost 6 Bóng Tối Xuyên Thấu
2
Bóng Tối Xuyên Thấu