Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 1 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
29,000
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Maokai
3
Nautilus
3
27,300
トランドル玲奈
Regions
Freljord 24
Noxus 16
Champions
Ashe
3
LeBlanc
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 16
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
29,000
Mana Cost
0
4
10
11
7
5
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
2
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 1 Thép Giòn
2
Thép Giòn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
3
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Nhện Nhà
1
Nhện Nhà
Cost 3 LeBlanc
3
LeBlanc
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
3
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Người Giăng Bẫy Avarosa
3
Người Giăng Bẫy Avarosa
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
2
Đóng băng Siêu tốc
Cost 4 Ashe
3
Ashe
Cost 4 Trạch Binh Trifarix
2
Trạch Binh Trifarix
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Hỏa Binh Avarosa
3
Hỏa Binh Avarosa
Cost 5 Cuồng Phong
2
Cuồng Phong
Cost 6 Thanh Toán
1
Thanh Toán
Cost 6 Sói Chúa Nanh Trắng
1
Sói Chúa Nanh Trắng
Cost 8 Chiến Lược Gia Tài Ba
1
Chiến Lược Gia Tài Ba
RaKung
Regions
Bilgewater 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Maokai
3
Nautilus
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 13
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
27,300
Mana Cost
0
6
7
11
6
2
4
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
3
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
3
Vứt Bỏ
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Cóc Gai
1
Cóc Gai
Cost 3 Biển Sâu Trỗi Dậy
3
Biển Sâu Trỗi Dậy
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
2
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
2
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 4 Ngà Khổng Lồ
1
Ngà Khổng Lồ
Cost 5 Huyền Nhãn
2
Huyền Nhãn
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
2
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Nautilus
3
Nautilus
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu