Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 31 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
29,500
VS
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
33,200
ケンゴ
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 13
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 13
Landmark 8
Cost
29,500
Mana Cost
0
8
12
6
5
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhà Tiên Tri
1
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
トドンガ
Regions
Noxus 24
Freljord 16
Champions
Ashe
3
LeBlanc
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 15
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 14
Landmark 1
Cost
33,200
Mana Cost
0
5
12
8
10
3
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Rùa Dữ Tợn
3
Rùa Dữ Tợn
Cost 1 Thép Giòn
2
Thép Giòn
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Kẻ Vọng Ước Trifarix
3
Kẻ Vọng Ước Trifarix
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
3
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
3
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 LeBlanc
3
LeBlanc
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
2
Đóng băng Siêu tốc
Cost 4 Trạch Binh Trifarix
3
Trạch Binh Trifarix
Cost 4 Lời Thì Thầm
3
Lời Thì Thầm
Cost 4 Ashe
3
Ashe
Cost 4 Sân Huấn Luyện Trifarix
1
Sân Huấn Luyện Trifarix
Cost 5 Hỏa Binh Avarosa
3
Hỏa Binh Avarosa
Cost 6 Thanh Toán
1
Thanh Toán
Cost 8 Chiến Lược Gia Tài Ba
1
Chiến Lược Gia Tài Ba