Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 29 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
29,500
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
25,100
ケンゴ
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 13
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 13
Landmark 8
Cost
29,500
Mana Cost
0
8
12
6
5
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhà Tiên Tri
1
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
FFOG
Regions
Thành Phố Bandle 24
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Senna
3
Veigar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 13
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,100
Mana Cost
0
2
15
3
7
3
7
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chụp Ảnh Nhóm
1
Chụp Ảnh Nhóm
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
1
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Kẻ Biến Hóa Độc Ác
3
Kẻ Biến Hóa Độc Ác
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Bóng Đèn Ma Quái
3
Bóng Đèn Ma Quái
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
2
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
1
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 4 Veigar
3
Veigar
Cost 4 Thợ Áo Choàng Khoa Trương
3
Thợ Áo Choàng Khoa Trương
Cost 4 Chuyển Vị
1
Chuyển Vị
Cost 5 Senna
3
Senna
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
2
Hỏa Truyền Sư
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong