Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 3 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
29,500
VS
Ionia Noxus
Katarina
3
Zed
3
26,600
ケンゴ
Regions
Freljord 21
Shurima 19
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 13
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 13
Landmark 8
Cost
29,500
Mana Cost
0
8
12
6
5
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhà Tiên Tri
1
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
BingbomDaddy
Regions
Ionia 22
Noxus 18
Champions
Katarina
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 15
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
26,600
Mana Cost
0
10
9
12
7
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
2
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Không Đâu Nha!
3
Không Đâu Nha!
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Lốc Xoáy Tử Vong
2
Lốc Xoáy Tử Vong
Cost 3 Dũng Mãnh
1
Dũng Mãnh
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
1
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 6 Đội Phá Cổng
2
Đội Phá Cổng