Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 4 ay önce
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
29,000
VS
Freljord Gölge Adalar
18,000
twitch 아서O
Regions
Demacia 26
Bilgewater 14
Champions
Miss Fortune
3
Quinn
3
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 4
Ender 16
Yaygin 14
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
29,000
Mana Cost
0
7
12
6
3
8
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Çeviktüy İz Sürücü
3
Çeviktüy İz Sürücü
Cost 1 Kolcu Azmi
2
Kolcu Azmi
Cost 1 Çarpanbağa
2
Çarpanbağa
Cost 2 Petrisit Açıkkanat
3
Petrisit Açıkkanat
Cost 2 Durand Heykeltıraş
3
Durand Heykeltıraş
Cost 2 Umut Işığı
2
Umut Işığı
Cost 2 Marai Koruyucu
2
Marai Koruyucu
Cost 2 Keskin Görüş
2
Keskin Görüş
Cost 3 Yılmaz Öncü Çavuşu
3
Yılmaz Öncü Çavuşu
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 4 Ada Dümencisi
3
Ada Dümencisi
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 5 Altın Kalkan
3
Altın Kalkan
Cost 5 Nagakabouros'un Gözü
2
Nagakabouros'un Gözü
Cost 6 Genevieve Ağaçyürek
2
Genevieve Ağaçyürek
Cost 6 Akıntı Vaazı
2
Akıntı Vaazı
놈는리걸암
Regions
Freljord 29
Gölge Adalar 11
Champions
Rarity
Destansi 10
Ender 15
Yaygin 15
Type
Follower 10
Spell 27
Landmark 3
Cost
18,000
Mana Cost
0
1
6
2
5
4
3
19
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kaçınılmaz Son
1
Kaçınılmaz Son
Cost 2 Habis Ziyafet
3
Habis Ziyafet
Cost 2 Eskilerin Yüzleri
3
Eskilerin Yüzleri
Cost 3 Ani Donduruş
2
Ani Donduruş
Cost 4 Marazlı Koyak
3
Marazlı Koyak
Cost 4 Çığ
2
Çığ
Cost 5 Antik Dönüştürücü
3
Antik Dönüştürücü
Cost 5 Donduran Rüzgârlar
1
Donduran Rüzgârlar
Cost 6 İntikam
3
İntikam
Cost 7 Canlandıran Kükreme
3
Canlandıran Kükreme
Cost 8 Bakan Ölüm
3
Bakan Ölüm
Cost 8 Eskilerin Sesleri
3
Eskilerin Sesleri
Cost 9 Afet
3
Afet
Cost 9 Buza Gömülü
2
Buza Gömülü
Cost 9 Komutan Ledros
1
Komutan Ledros
Cost 10 Gezen Kadın
3
Gezen Kadın
Cost 12 Savaş Anasının Çağrısı
1
Savaş Anasının Çağrısı