Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 28 Turns
  • 9 tháng trước
Demacia Targon
Pantheon
3
Taric
2
Yuumi
1
23,400
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Ziggs
3
22,600
갱 림
Regions
Targon 26
Demacia 14
Champions
Pantheon
3
Taric
2
Yuumi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 22
Cost
23,400
Mana Cost
0
3
16
10
7
4
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Thiên Đỉnh Kiếm
3
Thiên Đỉnh Kiếm
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Yuumi
1
Yuumi
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Taric
2
Taric
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
1
Nhà Thần Bí Mù
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
トドンガ
Regions
Thành Phố Bandle 21
Noxus 19
Champions
Gnar
3
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
22,600
Mana Cost
0
10
15
6
6
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Nhện Cưng
1
Nhện Cưng
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Kẻ Xếp Đá
3
Kẻ Xếp Đá
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 4 Đại Bàng Sấm Nhí
3
Đại Bàng Sấm Nhí
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát