Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 9 tháng trước
Demacia Targon
Pantheon
3
Taric
2
Yuumi
1
23,400
VS
Noxus Shurima
Sivir
3
Akshan
2
Riven
1
26,300
갱 림
Regions
Targon 26
Demacia 14
Champions
Pantheon
3
Taric
2
Yuumi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 22
Cost
23,400
Mana Cost
0
3
16
10
7
4
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Thiên Đỉnh Kiếm
3
Thiên Đỉnh Kiếm
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Yuumi
1
Yuumi
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Taric
2
Taric
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
1
Nhà Thần Bí Mù
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Deej
Regions
Noxus 23
Shurima 17
Champions
Sivir
3
Akshan
2
Riven
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,300
Mana Cost
0
7
9
9
10
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
3
Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
2
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 2 Phù Thủy Cổ Ngữ
3
Phù Thủy Cổ Ngữ
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Akshan
2
Akshan
Cost 2 Gián Điệp Hoa Hồng Đen
1
Gián Điệp Hoa Hồng Đen
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Lốc Xoáy Tử Vong
3
Lốc Xoáy Tử Vong
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Riven
1
Riven
Cost 4 Thương Vụ Đẫm Máu
3
Thương Vụ Đẫm Máu
Cost 4 Sivir
3
Sivir
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Đầu Gấu Vekaura
3
Đầu Gấu Vekaura
Cost 5 Ám Sát
2
Ám Sát