Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 27 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Shyvana
3
Elise
2
Jarvan IV
1
23,000
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Ahri
3
Gwen
3
23,400
Armadillosadico
Regions
Demacia 29
Quần Đảo Bóng Đêm 11
Champions
Shyvana
3
Elise
2
Jarvan IV
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 8
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
23,000
Mana Cost
0
6
15
6
6
3
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
3
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Long Thực
3
Long Thực
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Trung Úy Long Binh
3
Trung Úy Long Binh
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Hàn Lâm
3
Nhà Nghiên Cứu Hàn Lâm
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Elise
2
Elise
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Oanh Tạc Chiến
3
Oanh Tạc Chiến
Cost 3 Long Binh Đại Suy Vong
3
Long Binh Đại Suy Vong
Cost 4 Shyvana
3
Shyvana
Cost 4 Rồng Camavor
3
Rồng Camavor
Cost 5 Rồng Thịnh Nộ
3
Rồng Thịnh Nộ
Cost 6 Kadregrin Đại Suy Vong
2
Kadregrin Đại Suy Vong
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 6 Jarvan IV
1
Jarvan IV
Éreβos
Regions
Ionia 26
Quần Đảo Bóng Đêm 14
Champions
Ahri
3
Gwen
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,400
Mana Cost
0
12
11
5
10
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Thu Về
2
Thu Về
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Phản Đồ Navori
2
Phản Đồ Navori
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Trở Về Nhà
2
Trở Về Nhà
Cost 4 Bóng Ma Nhân Tình
2
Bóng Ma Nhân Tình
Cost 5 Rồng Phục Kích
2
Rồng Phục Kích