Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 12 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Targon
Aphelios
3
Lux
3
24,200
VS
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
31,500
Armadillosadico
Regions
Targon 23
Demacia 17
Champions
Aphelios
3
Lux
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 14
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
24,200
Mana Cost
0
4
16
8
1
7
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Người Trao Sức Mạnh
1
Người Trao Sức Mạnh
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Tầm Pháp Thuyết Giả
3
Tầm Pháp Thuyết Giả
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Nữ Tu Solari
3
Nữ Tu Solari
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
1
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Lux
3
Lux
Cost 5 Chùm Sáng Mặt Trời
2
Chùm Sáng Mặt Trời
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Tuyệt Cảnh Thượng Giới
1
Tuyệt Cảnh Thượng Giới
Cost 6 Bộ Ba Thượng Giới
2
Bộ Ba Thượng Giới
Cost 6 Tưởng Niệm
2
Tưởng Niệm
Sirkus
Regions
Freljord 25
Shurima 15
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 12
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 16
Landmark 6
Cost
31,500
Mana Cost
0
7
10
6
5
7
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
1
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Phong Hàn
1
Phong Hàn
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 5 Cuồng Phong
1
Cuồng Phong
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng