Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 6 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Rumble
3
Draven
2
Sion
1
27,200
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Renekton
3
28,000
Armadillosadico
Regions
Noxus 24
Thành Phố Bandle 19
Champions
Rumble
3
Draven
2
Sion
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 7
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
27,200
Mana Cost
0
11
9
10
5
0
0
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 1 Đá Tưởng Ký Noxus
3
Đá Tưởng Ký Noxus
Cost 1 Đống Phế Liệu
3
Đống Phế Liệu
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
2
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 2 Inh Tai Nhức Óc
3
Inh Tai Nhức Óc
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
2
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
1
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Cướp Biển Nhãi Ranh
3
Cướp Biển Nhãi Ranh
Cost 3 Draven
2
Draven
Cost 3 Dũng Mãnh
2
Dũng Mãnh
Cost 3 Quý Tộc Nổi Loạn
2
Quý Tộc Nổi Loạn
Cost 3 Kẻ Bốc Đồng
1
Kẻ Bốc Đồng
Cost 4 Rumble
3
Rumble
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 7 Sion
1
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
3
Linh Hồn Lạc Lối
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
Nas3res
Regions
Shurima 27
Thành Phố Bandle 13
Champions
Akshan
3
Renekton
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
28,000
Mana Cost
0
9
11
8
6
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Kiệt Sức
2
Kiệt Sức
Cost 1 Yordle Cận Vệ
2
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
2
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Renekton
3
Renekton
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy