Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 10 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
31,000
VS
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
Armadillosadico
Regions
Ionia 30
Shurima 10
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 15
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
31,000
Mana Cost
0
6
15
6
3
9
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 2 Rút Lui
3
Rút Lui
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
3
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Dẫn Bước
1
Dẫn Bước
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
3
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
3
Kiếm Hoa Nở Rộ
Cost 5 Cơn Bão Vũ Kiếm
3
Cơn Bão Vũ Kiếm
Cost 6 Thống Chế Nhiệt Huyết
1
Thống Chế Nhiệt Huyết
torgamba
Regions
Runeterra 21
Noxus 19
Champions
Annie
3
Jhin
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 3
ThƯỜng 31
Type
Champion 6
Follower 28
Spell 6
Cost
22,000
Mana Cost
0
12
15
7
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
1
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát