Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 14 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Shyvana
3
Elise
2
Jarvan IV
1
23,000
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
25,400
Armadillosadico
Regions
Demacia 29
Quần Đảo Bóng Đêm 11
Champions
Shyvana
3
Elise
2
Jarvan IV
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 8
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
23,000
Mana Cost
0
6
15
6
6
3
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
3
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Long Thực
3
Long Thực
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Trung Úy Long Binh
3
Trung Úy Long Binh
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Hàn Lâm
3
Nhà Nghiên Cứu Hàn Lâm
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Elise
2
Elise
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Oanh Tạc Chiến
3
Oanh Tạc Chiến
Cost 3 Long Binh Đại Suy Vong
3
Long Binh Đại Suy Vong
Cost 4 Shyvana
3
Shyvana
Cost 4 Rồng Camavor
3
Rồng Camavor
Cost 5 Rồng Thịnh Nộ
3
Rồng Thịnh Nộ
Cost 6 Kadregrin Đại Suy Vong
2
Kadregrin Đại Suy Vong
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 6 Jarvan IV
1
Jarvan IV
Donelian
Regions
Ionia 28
Shurima 12
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 9
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 10
Landmark 3
Cost
25,400
Mana Cost
0
11
14
7
2
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Hậu Đài Viên
2
Hậu Đài Viên
Cost 2 Dẫn Bước
2
Dẫn Bước
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
2
Cặp Đôi Greenglade
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
1
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
3
Kiếm Hoa Nở Rộ