Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 37 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Shyvana
3
Elise
2
Jarvan IV
1
23,000
VS
Thành Phố Bandle Runeterra
Evelynn
3
Poppy
3
26,500
Armadillosadico
Regions
Demacia 29
Quần Đảo Bóng Đêm 11
Champions
Shyvana
3
Elise
2
Jarvan IV
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 8
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
23,000
Mana Cost
0
6
15
6
6
3
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
3
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Long Thực
3
Long Thực
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Trung Úy Long Binh
3
Trung Úy Long Binh
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Hàn Lâm
3
Nhà Nghiên Cứu Hàn Lâm
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Elise
2
Elise
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Oanh Tạc Chiến
3
Oanh Tạc Chiến
Cost 3 Long Binh Đại Suy Vong
3
Long Binh Đại Suy Vong
Cost 4 Shyvana
3
Shyvana
Cost 4 Rồng Camavor
3
Rồng Camavor
Cost 5 Rồng Thịnh Nộ
3
Rồng Thịnh Nộ
Cost 6 Kadregrin Đại Suy Vong
2
Kadregrin Đại Suy Vong
Cost 6 Phục Hận
1
Phục Hận
Cost 6 Jarvan IV
1
Jarvan IV
giansley
Regions
Thành Phố Bandle 31
Runeterra 15
Champions
Evelynn
3
Poppy
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 9
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
26,500
Mana Cost
0
7
11
9
12
0
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Sữa Lắc Dâu Tím
2
Sữa Lắc Dâu Tím
Cost 1 Chụp Ảnh Nhóm
2
Chụp Ảnh Nhóm
Cost 2 Tinh Linh Già Cả
3
Tinh Linh Già Cả
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Vora
3
Vora
Cost 3 Thị Trưởng Thành Phố Bandle
3
Thị Trưởng Thành Phố Bandle
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
2
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 3 Giáng Mạnh
1
Giáng Mạnh
Cost 4 Đại Bác Đẩy Lùi
3
Đại Bác Đẩy Lùi
Cost 4 Yordle Đội Trưởng
3
Yordle Đội Trưởng
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Evelynn
3
Evelynn
Cost 10 Kho Báu Phế Liệu
1
Kho Báu Phế Liệu