Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 19 Turns
  • 6 tháng trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Jarvan IV
3
27,100
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Maokai
2
Nautilus
2
23,900
Agigas
Regions
Bilgewater 21
Demacia 19
Champions
Illaoi
3
Jarvan IV
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
27,100
Mana Cost
0
3
13
6
9
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
3
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Jarvan IV
3
Jarvan IV
Kaenrox
Regions
Bilgewater 25
Quần Đảo Bóng Đêm 15
Champions
Maokai
2
Nautilus
2
Rarity
Anh hùng 4
SỬ thi 5
HiẾm 14
ThƯỜng 17
Type
Champion 4
Follower 20
Spell 16
Cost
23,900
Mana Cost
0
6
6
10
7
2
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
3
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
3
Vứt Bỏ
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Đâm Thấu Xương
1
Đâm Thấu Xương
Cost 3 Biển Sâu Trỗi Dậy
3
Biển Sâu Trỗi Dậy
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
2
Bụi Cây Dại
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
2
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 4 Ngà Khổng Lồ
3
Ngà Khổng Lồ
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
2
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 4 Maokai
2
Maokai
Cost 5 Huyền Nhãn
2
Huyền Nhãn
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
3
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Nautilus
2
Nautilus
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn