Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 6 tháng trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Jarvan IV
3
27,100
VS
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Jarvan IV
3
25,500
Agigas
Regions
Bilgewater 21
Demacia 19
Champions
Illaoi
3
Jarvan IV
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
27,100
Mana Cost
0
3
13
6
9
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
3
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Jarvan IV
3
Jarvan IV
Sk4mm
Regions
Bilgewater 21
Demacia 19
Champions
Illaoi
3
Jarvan IV
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 15
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
25,500
Mana Cost
0
3
11
7
6
9
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
3
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Lá Chắn Durand
2
Lá Chắn Durand
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 5 Lính Canh Buhru
3
Lính Canh Buhru
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 6 Jarvan IV
3
Jarvan IV
Cost 7 Vua Jarvan III
1
Vua Jarvan III