Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 24 Turns
  • 6 tháng trước
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Jarvan IV
3
27,100
VS
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,200
Agigas
Regions
Bilgewater 21
Demacia 19
Champions
Illaoi
3
Jarvan IV
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
27,100
Mana Cost
0
3
13
6
9
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
3
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Jarvan IV
3
Jarvan IV
Legacy Of Yone
Regions
Noxus 25
Piltover & Zaun 15
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 14
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,200
Mana Cost
1
12
15
9
3
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
2
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 1 Lưỡi Dao
1
Lưỡi Dao
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
3
Kẻ Thạo Phép
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
2
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
1
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện