Victory

  • StandardGauntlet
  • Act 1st
  • 43 Turns
  • 3 tháng trước
Piltover & Zaun Shurima
Akshan
3
18,000
VS
Targon Piltover & Zaun
Heimerdinger
3
Zoe
3
28,300
RossPierrDol
Regions
Shurima 23
Piltover & Zaun 17
Champions
Akshan
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 12
Spell 24
Landmark 1
Cost
18,000
Mana Cost
0
11
16
8
2
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Trượt Thủ
3
Trượt Thủ
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
3
Bản Sao Giả Mạo
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
3
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
2
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Đòn Quyết Định
1
Đòn Quyết Định
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Ác Nhân Không Cầu Toàn
1
Ác Nhân Không Cầu Toàn
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
balthior
Regions
Piltover & Zaun 29
Targon 11
Champions
Heimerdinger
3
Zoe
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 18
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 5
Spell 27
Landmark 2
Cost
28,300
Mana Cost
5
5
6
10
2
5
6
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Zoe
3
Zoe
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
2
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 2 Bản Đồ Địa Đạo Hầm Thải
3
Bản Đồ Địa Đạo Hầm Thải
Cost 2 Bong Bóng Ngủ
1
Bong Bóng Ngủ
Cost 2 Thiên Cổ Vô Biên
1
Thiên Cổ Vô Biên
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
1
Bí Thuật Thời Gian
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
2
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
2
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 5 Chùm Sáng Mặt Trời
2
Chùm Sáng Mặt Trời
Cost 6 Dây Chuyền Lắp Ráp
3
Dây Chuyền Lắp Ráp
Cost 6 Cầu Sấm
3
Cầu Sấm
Cost 8 Give It All
1
Give It All