Defeat

  • StandardGauntlet
  • Act 2nd
  • 26 Turns
  • 3 tháng trước
Bilgewater Noxus
Annie
3
Twisted Fate
3
29,800
VS
Freljord Targon
Aurelion Sol
3
Zoe
3
36,700
RossPierrDol
Regions
Noxus 21
Bilgewater 19
Champions
Annie
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 9
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Landmark 3
Cost
29,800
Mana Cost
0
13
9
6
6
3
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
1
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
3
Cá Sấu Thủy Triều
PilonDaBeast
Regions
Freljord 21
Targon 19
Champions
Aurelion Sol
3
Zoe
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 13
HiẾm 5
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 21
Landmark 3
Cost
36,700
Mana Cost
0
4
6
3
0
5
3
19
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Zoe
3
Zoe
Cost 1 Ba Chị Em
1
Ba Chị Em
Cost 2 Cổ Diện
2
Cổ Diện
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
2
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Món Quà Từ Cõi Xa
2
Món Quà Từ Cõi Xa
Cost 3 Đường Phân Ly
3
Đường Phân Ly
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
3
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 5 Đá Vĩnh Hằng
2
Đá Vĩnh Hằng
Cost 6 Đỉnh Targon
3
Đỉnh Targon
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
3
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 8 Tiếng Gọi Cổ Xưa
2
Tiếng Gọi Cổ Xưa
Cost 8 Cơn Thịnh Nộ của Freljord
1
Cơn Thịnh Nộ của Freljord
Cost 8 Uzgar Cổ Đại
1
Uzgar Cổ Đại
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
Cost 10 Aurelion Sol
3
Aurelion Sol
Cost 10 Ác Thần Lang Thang
3
Ác Thần Lang Thang
Cost 12 Chiến Mẫu Kêu Gọi
3
Chiến Mẫu Kêu Gọi
Cost 12 Feel The Rush
2
Feel The Rush