Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Bilgewater
Twisted Fate
3
Katarina
2
26,400
VS
Shurima Thành Phố Bandle
Taliyah
3
Ziggs
3
27,000
一气化三清
Regions
Noxus 23
Bilgewater 17
Champions
Twisted Fate
3
Katarina
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 5
HiẾm 12
ThƯỜng 18
Type
Champion 5
Follower 8
Spell 24
Landmark 3
Cost
26,400
Mana Cost
0
9
8
10
7
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Cảnh Binh Marai
2
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
1
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Katarina
2
Katarina
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
2
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
1
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
1
Cá Sấu Thủy Triều
THC Pal3moon
Regions
Shurima 28
Thành Phố Bandle 15
Champions
Taliyah
3
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 17
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 11
Landmark 7
Cost
27,000
Mana Cost
0
7
11
14
1
5
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
2
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Bom Oanh Tạc
2
Bom Oanh Tạc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
1
Gậy Chọc
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
2
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
1
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Sứ Giả Pháp Sư
2
Sứ Giả Pháp Sư
Cost 8 Kho Vũ Khí
2
Kho Vũ Khí