Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 15 Turns
  • 4 tháng trước
Runeterra Shurima
Evelynn
3
Kai'Sa
3
30,700
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Freljord
Braum
3
Gwen
3
24,100
Funny Bones
Regions
Shurima 29
Runeterra 11
Champions
Evelynn
3
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 8
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 8
Landmark 3
Cost
30,700
Mana Cost
0
4
11
12
5
3
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Vora
3
Vora
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
1
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 4 Evelynn
3
Evelynn
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 6 Steem
2
Steem
Cost 6 Sứ Giả Bầy Đàn
1
Sứ Giả Bầy Đàn
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
Yousseffffffff
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 23
Freljord 17
Champions
Braum
3
Gwen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 8
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
24,100
Mana Cost
0
5
15
9
8
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Lính Gác Avarosa
3
Lính Gác Avarosa
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
3
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
3
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Braum
3
Braum
Cost 4 Bóng Ma Nhân Tình
2
Bóng Ma Nhân Tình
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
1
Vũ Công Vĩnh Hằng