Defeat

  • StandardGauntlet
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
28,300
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Elise
1
Kalista
1
Katarina
1
28,600
김태in
Regions
Demacia 21
Targon 19
Champions
Poppy
3
Taric
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 7
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 12
Equipment 2
Cost
28,300
Mana Cost
0
6
16
3
8
7
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Sơn Dương Hoảng Sợ
2
Sơn Dương Hoảng Sợ
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Nam Châm Darkin
2
Nam Châm Darkin
Cost 2 Tyari, Kẻ Du Hành
2
Tyari, Kẻ Du Hành
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
1
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
1
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Tinh Mắt
1
Tinh Mắt
Cost 3 Môn Đệ Laurent
3
Môn Đệ Laurent
Cost 4 Taric
3
Taric
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
2
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 5 Sơn Cước Lữ Khách
3
Sơn Cước Lữ Khách
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
我妻雷姆
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 22
Noxus 18
Champions
Gwen
3
Elise
1
Kalista
1
Katarina
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 14
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
28,600
Mana Cost
0
8
14
5
6
3
2
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
2
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 2 Gai Căm Hận
2
Gai Căm Hận
Cost 2 Elise
1
Elise
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Kalista
1
Kalista
Cost 3 Katarina
1
Katarina
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
1
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
3
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 5 Ngưu sĩ Sa Ngã
3
Ngưu sĩ Sa Ngã
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
2
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy