Trickster
EUROPE

Last updated: 2 tháng trước

Match History

2022-11-09
100%
(3W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 17 Turns
2 tuần trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
35,200
Victory
Ranked
Act 1st · 26 Turns
2 tuần trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
26,300
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
2 tuần trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
35,200
2022-11-08
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
3 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Runeterra Demacia
Jax
3
Vayne
3
29,100
2022-11-01
33.33%
(2W 4L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 28 Turns
3 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Freljord Shurima
Akshan
3
Ornn
2
Braum
1
28,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 23 Turns
3 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Ionia Thành Phố Bandle
Fizz
3
Lee Sin
3
31,200
Defeat
Ranked
Act 1st · 25 Turns
3 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Ionia Thành Phố Bandle
Fizz
3
Lee Sin
3
31,200
Victory
Ranked
Act 2nd · 39 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Viktor
2
Karma
1
32,700
Victory
Ranked
Act 1st · 86 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Viktor
2
Karma
1
32,700
Defeat
Ranked
Act 2nd · 28 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
2022-10-31
71.43%
(5W 2L)
Victory
Ranked
Act 1st · 33 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
VS
Piltover & Zaun Shurima
Akshan
3
Seraphine
3
28,900
Defeat
Ranked
Act 1st · 32 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Viktor
2
Karma
1
29,800
Victory
Ranked
Act 1st · 69 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Demacia Ionia
Vayne
3
Zed
3
28,100
Victory
Ranked
Act 1st · 55 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,300
Victory
Ranked
Act 1st · 43 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
34,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 29 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Demacia Ionia
Vayne
3
Zed
3
28,100
2022-10-30
100%
(3W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 30 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Noxus Piltover & Zaun
Riven
3
Viktor
3
23,400
Victory
Ranked
Act 1st · 33 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Demacia Ionia
Vayne
3
Zed
3
29,100
Victory
Ranked
Act 1st · 51 Turns
4 tuần trước
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
29,300
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Viktor
3
30,700