Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 37 Turns
  • 4 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
20,500
VS
Piltover & Zaun Shurima
Ekko
3
Zilean
2
Sivir
1
26,200
Laon
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Shurima 19
Champions
Viego
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 6
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 14
Spell 23
Cost
20,500
Mana Cost
0
5
6
14
5
1
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Bụi Cây Dại
2
Bụi Cây Dại
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Baccai Sa Thuật
2
Baccai Sa Thuật
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
ChocoBerry
Regions
Shurima 21
Piltover & Zaun 19
Champions
Ekko
3
Zilean
2
Sivir
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 13
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 19
Landmark 1
Cost
26,200
Mana Cost
2
10
15
5
8
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
2
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Trượt Thủ
3
Trượt Thủ
Cost 1 Mèo Sa Ngã
3
Mèo Sa Ngã
Cost 1 Cát Tiên Tri
2
Cát Tiên Tri
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
1
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
1
Bản Sao Giả Mạo
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Zilean
2
Zilean
Cost 2 Chuẩn Bị Chu Đáo
2
Chuẩn Bị Chu Đáo
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
2
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
2
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Nhà Tiên Tri
1
Nhà Tiên Tri
Cost 2 Con Đường Hủy Hoại
1
Con Đường Hủy Hoại
Cost 3 Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
1
Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 3 Lưu Trữ Viên
1
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Kẻ Cầu Toàn
1
Kẻ Cầu Toàn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
1
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 4 Ekko
3
Ekko
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
1
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Chủ Quán Chợ Đen
1
Chủ Quán Chợ Đen
Cost 4 Sivir
1
Sivir