Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 32 Turns
  • 4 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
28,600
VS
Demacia Runeterra
Bard
3
Garen
3
27,400
Laon
Regions
Bilgewater 21
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 14
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
28,600
Mana Cost
0
6
7
11
5
2
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
3
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
3
Vứt Bỏ
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Biển Sâu Trỗi Dậy
3
Biển Sâu Trỗi Dậy
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
2
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
1
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Huyền Nhãn
2
Huyền Nhãn
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
3
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Nautilus
2
Nautilus
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
Psyche010
Regions
Demacia 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Garen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 8
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
27,400
Mana Cost
0
7
8
9
7
8
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Cithria Xứ Cloudfield
3
Cithria Xứ Cloudfield
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Demacia
1
Đá Tưởng Ký Demacia
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Thợ Rèn Vũ Khí
3
Thợ Rèn Vũ Khí
Cost 2 Cảnh Binh Tiên Phong
2
Cảnh Binh Tiên Phong
Cost 3 Thục Binh Tiên Phong
3
Thục Binh Tiên Phong
Cost 3 Sức Mạnh Tiên Phong
3
Sức Mạnh Tiên Phong
Cost 3 Nữ Vệ Tiên Phong
3
Nữ Vệ Tiên Phong
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Kỳ Binh Tiên Phong
2
Kỳ Binh Tiên Phong
Cost 4 Cánh Bạc Tiên Phong
2
Cánh Bạc Tiên Phong
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
3
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Garen
3
Garen
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Cithria Can Trường
1
Cithria Can Trường