Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 28 Turns
  • 4 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
28,600
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
22,600
Laon
Regions
Bilgewater 21
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 14
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
28,600
Mana Cost
0
6
7
11
5
2
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
3
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
3
Vứt Bỏ
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Biển Sâu Trỗi Dậy
3
Biển Sâu Trỗi Dậy
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
2
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
1
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Huyền Nhãn
2
Huyền Nhãn
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
3
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Nautilus
2
Nautilus
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
YooooooooooooooG
Regions
Piltover & Zaun 24
Targon 16
Champions
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
22,600
Mana Cost
2
6
16
9
2
2
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
2
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
1
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 4 Viktor
2
Viktor
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
1
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm