Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 4 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
28,600
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Xerath
3
Zilean
3
30,300
Laon
Regions
Bilgewater 21
Quần Đảo Bóng Đêm 19
Champions
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 14
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
28,600
Mana Cost
0
6
7
11
5
2
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nhân Vét Cặn
3
Quái Nhân Vét Cặn
Cost 1 Vứt Bỏ
3
Vứt Bỏ
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Biển Sâu Trỗi Dậy
3
Biển Sâu Trỗi Dậy
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Thợ Săn Quái Ngư
2
Thợ Săn Quái Ngư
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
1
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Huyền Nhãn
2
Huyền Nhãn
Cost 6 Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
3
Kẻ Hủy Diệt Của Biển Sâu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Nautilus
2
Nautilus
Cost 7 Thủy Quái Gom Xác Tàu
1
Thủy Quái Gom Xác Tàu
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
LMFAO
Regions
Shurima 30
Thành Phố Bandle 10
Champions
Xerath
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 17
ThƯỜng 12
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 14
Landmark 8
Cost
30,300
Mana Cost
0
7
9
12
7
0
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
2
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
2
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Gậy Chọc
1
Gậy Chọc
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
2
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
2
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Mini-Hóa
2
Mini-Hóa
Cost 8 Kho Vũ Khí
3
Kho Vũ Khí