Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 1 năm trước
Bilgewater Targon
Nami
3
Zoe
3
32,000
VS
Noxus Piltover & Zaun
Draven
3
Sion
3
25,700
Laon
Regions
Targon 23
Bilgewater 17
Champions
Nami
3
Zoe
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 9
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 22
Landmark 1
Cost
32,000
Mana Cost
0
6
16
10
2
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Zoe
3
Zoe
Cost 1 Kẻ Trộm Phép
3
Kẻ Trộm Phép
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Sức Mạnh Ánh Dương
3
Sức Mạnh Ánh Dương
Cost 2 Món Quà Từ Cõi Xa
3
Món Quà Từ Cõi Xa
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Đánh Lửa Lên
2
Đánh Lửa Lên
Cost 2 Đỉnh Núi Chót Vót
1
Đỉnh Núi Chót Vót
Cost 2 Chọn Bài
1
Chọn Bài
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 3 Bươm Bướm Lấp Lánh
3
Bươm Bướm Lấp Lánh
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Hidoo
Regions
Piltover & Zaun 21
Noxus 19
Champions
Draven
3
Sion
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 5
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
25,700
Mana Cost
0
6
14
9
3
2
0
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
2
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 1 Đại Bác Poro
1
Đại Bác Poro
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
3
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 2 Lục Lọi
2
Lục Lọi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
2
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 7 Sion
3
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
3
Linh Hồn Lạc Lối