Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 30 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
28,400
VS
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
28,800
Laon
Regions
Piltover & Zaun 29
Quần Đảo Bóng Đêm 11
Champions
Heimerdinger
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 13
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 21
Landmark 2
Cost
28,400
Mana Cost
5
5
10
5
3
3
7
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
2
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
2
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
2
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Bóng Tối Xuyên Thấu
2
Bóng Tối Xuyên Thấu
Cost 6 Cầu Sấm
2
Cầu Sấm
Cost 7 Albus Ferros
1
Albus Ferros
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
IQ300
Regions
Freljord 25
Noxus 15
Champions
Ashe
3
LeBlanc
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 15
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
28,800
Mana Cost
0
6
9
11
9
3
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Diều Hâu Tiền Báo
3
Diều Hâu Tiền Báo
Cost 1 Thép Giòn
2
Thép Giòn
Cost 1 Ba Chị Em
1
Ba Chị Em
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
3
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
3
Đóng băng Siêu tốc
Cost 3 Người Giăng Bẫy Avarosa
3
Người Giăng Bẫy Avarosa
Cost 3 LeBlanc
3
LeBlanc
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
2
Đòn Thanh Trừng
Cost 4 Ashe
3
Ashe
Cost 4 Trạch Binh Trifarix
3
Trạch Binh Trifarix
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 4 Bjerg Bập Bẹ
1
Bjerg Bập Bẹ
Cost 5 Hỏa Binh Avarosa
3
Hỏa Binh Avarosa
Cost 6 Thanh Toán
1
Thanh Toán
Cost 8 Chiến Lược Gia Tài Ba
1
Chiến Lược Gia Tài Ba