Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 18 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
28,400
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
25,900
Laon
Regions
Piltover & Zaun 29
Quần Đảo Bóng Đêm 11
Champions
Heimerdinger
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 13
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 21
Landmark 2
Cost
28,400
Mana Cost
5
5
10
5
3
3
7
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
2
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
2
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
2
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Bóng Tối Xuyên Thấu
2
Bóng Tối Xuyên Thấu
Cost 6 Cầu Sấm
2
Cầu Sấm
Cost 7 Albus Ferros
1
Albus Ferros
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
apyapya
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 22
Ionia 18
Champions
Hecarim
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
25,900
Mana Cost
0
9
13
9
0
3
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Lão Ngư Vô Lo
3
Lão Ngư Vô Lo
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 2 Bóng Ma Kị Sĩ
3
Bóng Ma Kị Sĩ
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
2
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Hiểm Họa Biển Sâu
3
Hiểm Họa Biển Sâu
Cost 3 Dấu Ấn Tử Thần
3
Dấu Ấn Tử Thần
Cost 5 Rồng Phục Kích
3
Rồng Phục Kích
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
3
Sự Trỗi Dậy