Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 25 Turns
  • 4 ay önce
Gölge Adalar Bilgewater
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
28,600
VS
Bilgewater Freljord
Gangplank
3
Sejuani
2
Twisted Fate
1
30,000
Laon
Regions
Bilgewater 21
Gölge Adalar 19
Champions
Maokai
3
Nautilus
2
Twisted Fate
1
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 4
Ender 14
Yaygin 16
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
28,600
Mana Cost
0
6
7
11
5
2
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Çamur Tarayıcıları
3
Çamur Tarayıcıları
Cost 1 Safra At
3
Safra At
Cost 2 Habis Ziyafet
3
Habis Ziyafet
Cost 2 Deniz Böceği
3
Deniz Böceği
Cost 2 Öte Dünyaya Bakış
1
Öte Dünyaya Bakış
Cost 3 Habis Bitki
3
Habis Bitki
Cost 3 Ölügonca Gezgini
3
Ölügonca Gezgini
Cost 3 Derinliklerin Çağrısı
3
Derinliklerin Çağrısı
Cost 3 Jaull Avcıları
2
Jaull Avcıları
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 4 Hurda
1
Hurda
Cost 5 Derinlerin Gözü
2
Derinlerin Gözü
Cost 6 Derinliklerin Doymaz Ağzı
3
Derinliklerin Doymaz Ağzı
Cost 6 İntikam
2
İntikam
Cost 7 Nautilus
2
Nautilus
Cost 7 Enkaz İstifçisi
1
Enkaz İstifçisi
Cost 7 Hunharlık
1
Hunharlık
王权富贵的剑
Regions
Bilgewater 36
Freljord 4
Champions
Gangplank
3
Sejuani
2
Twisted Fate
1
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 6
Ender 10
Yaygin 18
Type
Champion 6
Follower 26
Spell 8
Cost
30,000
Mana Cost
2
6
12
2
7
3
5
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Uyarı Atışı
2
Uyarı Atışı
Cost 1 Attığını Vuran Korsan
3
Attığını Vuran Korsan
Cost 1 Testere Kasap
3
Testere Kasap
Cost 2 Yağdır
3
Yağdır
Cost 2 Karaborsa Tüccarı
3
Karaborsa Tüccarı
Cost 2 Marai Koruyucu
2
Marai Koruyucu
Cost 2 Madam Kurbella
2
Madam Kurbella
Cost 2 Diş Sözcüsü
2
Diş Sözcüsü
Cost 3 Maymun İdolü
2
Maymun İdolü
Cost 4 Üçkâğıtçı Yordle
3
Üçkâğıtçı Yordle
Cost 4 Çarpan Püsküryüzgeç
3
Çarpan Püsküryüzgeç
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Gangplank
3
Gangplank
Cost 6 Canavar Zıpkını
3
Canavar Zıpkını
Cost 6 Sejuani
2
Sejuani
Cost 8 Girdap Rex
3
Girdap Rex