Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 35 Turns
  • 4 tháng trước
Shurima
Azir
3
Xerath
3
27,500
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
23,600
Laon
Regions
Champions
Azir
3
Xerath
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 14
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 15
Landmark 7
Cost
27,500
Mana Cost
0
9
9
17
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
1
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
1
Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
2
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Nhà Tiên Tri
1
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
えーいーしー
Regions
Bilgewater 28
Runeterra 12
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 11
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
23,600
Mana Cost
0
8
11
3
9
8
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Hăm Dọa
2
Hăm Dọa
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 5 Lính Canh Buhru
3
Lính Canh Buhru
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Mắt Xích Không Gian
2
Mắt Xích Không Gian
Cost 6 Maduli, Kẻ Giữ Cổng
1
Maduli, Kẻ Giữ Cổng