Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 39 Turns
  • 3 tháng trước
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Nami
3
Twisted Fate
3
35,900
VS
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Vi
3
30,300
infeReeno
Regions
Bilgewater 24
Quần Đảo Bóng Đêm 16
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 11
HiẾm 12
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
35,900
Mana Cost
2
6
8
6
7
6
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
2
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Quái Yêu San Hô
2
Quái Yêu San Hô
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
2
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
桐原与雪穗
Regions
Piltover & Zaun 24
Freljord 16
Champions
Trundle
3
Vi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 6
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
30,300
Mana Cost
2
6
14
3
4
6
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
1
Thợ Rèn Trưởng
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
2
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
2
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
1
Cung Thủ Băng Địa
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
1
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Sốc Điện
1
Sốc Điện
Cost 5 Vi
3
Vi
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 6 Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
3
Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
1
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng