Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 14 Turns
  • 3 tháng trước
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Nami
3
Twisted Fate
3
35,900
VS
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Sion
3
25,000
infeReeno
Regions
Bilgewater 24
Quần Đảo Bóng Đêm 16
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 11
HiẾm 12
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
35,900
Mana Cost
2
6
8
6
7
6
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
2
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Quái Yêu San Hô
2
Quái Yêu San Hô
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
2
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
THC SaikiKusuo
Regions
Noxus 22
Piltover & Zaun 18
Champions
Draven
3
Sion
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 7
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
25,000
Mana Cost
2
8
10
11
0
1
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
3
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
2
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Lục Lọi
1
Lục Lọi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Ý Chí Noxus
2
Ý Chí Noxus
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
1
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Cost 7 Sion
3
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
2
Linh Hồn Lạc Lối