Scotyard
AMERICAS

Last updated: 2 tháng trước

Match History

2022-11-14
50%
(1W 1L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Jinx
3
24,500
Shurima Piltover & Zaun
Ekko
3
Jinx
3
26,500
Defeat
Ranked
Act 2nd · 18 Turns
2 tuần trước
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Jinx
3
24,500
Piltover & Zaun Runeterra
Bard
3
Jinx
3
28,600
2022-11-09
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 39 Turns
3 tuần trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Viktor
3
Seraphine
2
Elise
1
31,100
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Elise
3
Twisted Fate
2
Kindred
1
30,300
2022-11-07
0%
(0W 1L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
3 tuần trước
Quần Đảo Bóng Đêm Piltover & Zaun
Viktor
3
Seraphine
2
Elise
1
30,200
Demacia Shurima
Akshan
3
Sivir
3
30,100
2022-10-19
100%
(3W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 15 Turns
1 tháng trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
23,200
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Nautilus
3
19,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 20 Turns
1 tháng trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
23,200
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Caitlyn
3
Teemo
3
27,900
Victory
Ranked
Act 1st · 20 Turns
1 tháng trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
23,200
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Viktor
3
29,300
2022-10-07
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 16 Turns
1 tháng trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,900
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Gwen
3
23,400
2022-10-03
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
1 tháng trước
Noxus Bilgewater
Swain
3
Twisted Fate
3
30,300
VS
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,200
2022-09-19
100%
(2W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 18 Turns
2 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Kindred
3
Nasus
3
32,700
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
3
35,100
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
2 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Kindred
3
Nasus
3
32,700
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Gwen
3
24,200
2022-09-12
50%
(2W 2L)
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
2 tháng trước
Ionia Bilgewater
Nami
3
Twisted Fate
3
38,600
Piltover & Zaun Freljord
Jayce
2
Trundle
2
Tryndamere
2
32,400
Defeat
Ranked
Act 2nd · 18 Turns
2 tháng trước
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
24,200
Shurima Ionia
Azir
3
Irelia
3
26,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
2 tháng trước
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
24,200
Thành Phố Bandle Runeterra
Bard
3
Norra
3
25,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 27 Turns
2 tháng trước
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
24,200
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
28,600
2022-09-06
60%
(3W 2L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 16 Turns
2 tháng trước
Ionia Bilgewater
Nami
3
Twisted Fate
3
38,600
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
34,500
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
2 tháng trước
Ionia Bilgewater
Nami
3
Twisted Fate
3
38,600
Freljord Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Trundle
3
30,700
Defeat
Ranked
Act 2nd · 12 Turns
2 tháng trước
Ionia Bilgewater
Nami
3
Twisted Fate
3
38,600
Quần Đảo Bóng Đêm Runeterra
Evelynn
3
Viego
3
28,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 52 Turns
2 tháng trước
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Ornn
2
Vi
1
31,400
VS
Ionia Thành Phố Bandle
Norra
3
26,500
Victory
Ranked
Act 1st · 33 Turns
2 tháng trước
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Ornn
2
Vi
1
31,400
Piltover & Zaun Ionia
Ezreal
3
Kennen
3
30,800