ZezeZeze
APAC

Last updated: 1 tháng trước

Match History

2022-11-13
33.33%
(1W 2L)
Defeat
Normal
Act 1st · 5 Turns
3 tuần trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Kindred
3
Norra
3
29,300
VS
Targon Thành Phố Bandle
Teemo
3
Zoe
3
26,100
Defeat
Normal
Act 1st · 53 Turns
3 tuần trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Kindred
3
Norra
3
29,300
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Viktor
3
37,400
Victory
Normal
Act 1st · 29 Turns
3 tuần trước
Shurima Piltover & Zaun
Ekko
3
Jinx
3
23,200
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Norra
3
Veigar
3
27,500
2022-11-12
100%
(1W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 29 Turns
3 tuần trước
Targon Thành Phố Bandle
Teemo
3
Zoe
3
26,100
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Swain
2
Twisted Fate
1
27,400
2022-11-01
100%
(6W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 4 Turns
1 tháng trước
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
27,500
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
27,700
Victory
Normal
Act 2nd · 19 Turns
1 tháng trước
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
27,500
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
25,400
Victory
Normal
Act 2nd · 20 Turns
1 tháng trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Teemo
3
26,300
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
29,900
Victory
Normal
Act 1st · 37 Turns
1 tháng trước
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Swain
3
29,000
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Vi
3
32,200
Victory
Normal
Act 2nd · 16 Turns
1 tháng trước
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Swain
3
29,000
VS
Shurima
Azir
2
Nasus
2
Renekton
2
28,300
Victory
Normal
Act 1st · 20 Turns
1 tháng trước
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Swain
3
29,000
Piltover & Zaun Demacia
Garen
3
Vayne
3
31,600
2022-10-30
100%
(1W 0L)
Victory
Normal
Act 2nd · 34 Turns
1 tháng trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Teemo
3
26,300
Noxus Bilgewater
Swain
3
Miss Fortune
2
Twisted Fate
1
26,100
2022-10-29
100%
(2W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 24 Turns
1 tháng trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Teemo
3
26,300
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Lissandra
3
Trundle
3
31,200
Victory
Normal
Act 1st · 16 Turns
1 tháng trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
Targon Demacia
Pantheon
3
Vayne
3
29,200
2022-10-28
0%
(0W 1L)
Defeat
Normal
Act 1st · 32 Turns
1 tháng trước
Noxus Bilgewater
Swain
3
Miss Fortune
2
Twisted Fate
1
26,300
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Anivia
3
20,100
2022-10-27
0%
(0W 2L)
Defeat
Normal
Act 1st · 8 Turns
1 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
26,900
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Defeat
Normal
Act 2nd · 25 Turns
1 tháng trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Targon
Diana
3
Nocturne
3
23,800
2022-10-26
33.33%
(1W 2L)
Victory
Normal
Act 2nd · 27 Turns
1 tháng trước
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
28,600
VS
Demacia Ionia
Vayne
3
Zed
3
26,800
Defeat
Normal
Act 1st · 15 Turns
1 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
26,900
Demacia Bilgewater
Jarvan IV
3
Vayne
3
24,900
Defeat
Normal
Act 2nd · 16 Turns
1 tháng trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Hecarim
3
Zed
3
24,100
2022-10-25
0%
(0W 1L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 13 Turns
1 tháng trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Noxus Demacia
Rumble
3
Vayne
3
26,700