Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 16 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
28,900
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
26,400
アホンダラ言いますわ
Regions
Ionia 23
Noxus 17
Champions
Katarina
3
Yasuo
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 21
ThƯỜng 10
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 20
Landmark 3
Cost
28,900
Mana Cost
0
6
10
7
14
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
2
Kẻ Thạo Phép
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Dũng Mãnh
1
Dũng Mãnh
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Chiến Lược Bài Bản
3
Chiến Lược Bài Bản
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
1
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 5 Đồi Gió Hú
3
Đồi Gió Hú
kae0101
Regions
Ionia 24
Shurima 16
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 12
Landmark 4
Cost
26,400
Mana Cost
0
10
16
6
3
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Rút Lui
3
Rút Lui
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
2
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 4 Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
2
Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
Cost 4 Trở Về Nhà
1
Trở Về Nhà
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
2
Kiếm Hoa Nở Rộ