Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 26 Turns
  • 11 tháng trước
Ionia
Ahri
3
Kennen
3
25,400
VS
Shurima Noxus
Ziggs
3
14,700
Kit Kat JK
Regions
Ionia 40
Champions
Ahri
3
Kennen
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 20
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 17
Landmark 3
Cost
25,400
Mana Cost
0
12
17
3
8
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Kennen
3
Kennen
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Rút Lui
3
Rút Lui
Cost 2 Không Đâu Nha!
3
Không Đâu Nha!
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Phản Đồ Navori
2
Phản Đồ Navori
Cost 3 Mầm Cây Liễu Thần
3
Mầm Cây Liễu Thần
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Người Dò Đường Kinkou
3
Người Dò Đường Kinkou
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
LAB GOD
Regions
Noxus 24
Shurima 16
Champions
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 3
HiẾm 10
ThƯỜng 27
Type
Champion 3
Follower 28
Spell 9
Cost
14,700
Mana Cost
0
13
12
10
0
2
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Tử Thần Baccai
2
Tử Thần Baccai
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Con Đường Hủy Hoại
3
Con Đường Hủy Hoại
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
2
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Nhện Nhà
2
Nhện Nhà
Cost 2 Bình Luận Viên Đấu Trường
2
Bình Luận Viên Đấu Trường
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Máy Nỏ Sắt
2
Máy Nỏ Sắt
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
2
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát