Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 19 Turns
  • 11 tháng trước
Ionia
Ahri
3
Kennen
3
25,400
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Caitlyn
3
Vi
2
Elise
1
30,100
Kit Kat JK
Regions
Ionia 40
Champions
Ahri
3
Kennen
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 20
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 17
Landmark 3
Cost
25,400
Mana Cost
0
12
17
3
8
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Kennen
3
Kennen
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Rút Lui
3
Rút Lui
Cost 2 Không Đâu Nha!
3
Không Đâu Nha!
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Phản Đồ Navori
2
Phản Đồ Navori
Cost 3 Mầm Cây Liễu Thần
3
Mầm Cây Liễu Thần
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Người Dò Đường Kinkou
3
Người Dò Đường Kinkou
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
keih
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 22
Piltover & Zaun 18
Champions
Caitlyn
3
Vi
2
Elise
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 5
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 5
Spell 29
Cost
30,100
Mana Cost
0
0
8
8
6
8
2
8
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Elise
1
Elise
Cost 2 Lục Lọi
1
Lục Lọi
Cost 3 Bắn Xuyên Táo
3
Bắn Xuyên Táo
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 4 Đóng Hộp
2
Đóng Hộp
Cost 4 Chạy Đâu Cho Thoát!
2
Chạy Đâu Cho Thoát!
Cost 4 Tuyệt Vọng
2
Tuyệt Vọng
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 5 Quyền Năng Bất Diệt
2
Quyền Năng Bất Diệt
Cost 5 Màn Sương Tàn Khốc
2
Màn Sương Tàn Khốc
Cost 5 Vi
2
Vi
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
Cost 9 Chỉ Huy Ledros
3
Chỉ Huy Ledros
Cost 9 Đại Suy Vong
2
Đại Suy Vong
Cost 9 Corina Veraza
2
Corina Veraza