Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 35 Turns
  • 5 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
25,400
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Nasus
3
Thresh
3
29,800
arsene wenge
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 9
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
25,400
Mana Cost
0
12
16
2
8
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
2
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Phản Đồ Navori
2
Phản Đồ Navori
Cost 2 Rút Lui
1
Rút Lui
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
1
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Sơn Tặc Navori
1
Sơn Tặc Navori
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi
fumi
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 29
Shurima 11
Champions
Nasus
3
Thresh
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 9
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
29,800
Mana Cost
0
8
11
8
6
3
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tử Thần Baccai
3
Tử Thần Baccai
Cost 1 Đôi Cánh và Ngọn Sóng
3
Đôi Cánh và Ngọn Sóng
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
3
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Lính Canh Bị Nguyền Rủa
3
Lính Canh Bị Nguyền Rủa
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Mộc Phụ Ươm Chồi
3
Mộc Phụ Ươm Chồi
Cost 3 Kẻ Bất Tử
2
Kẻ Bất Tử
Cost 3 Mũi Giáo Hắc Ám
2
Mũi Giáo Hắc Ám
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Baccai Sa Thuật
1
Baccai Sa Thuật
Cost 4 Nghiền Nát
1
Nghiền Nát
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Thresh
3
Thresh
Cost 6 Nasus
3
Nasus
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn