Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 14 Turns
  • 8 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Poppy
3
25,900
VS
Demacia Piltover & Zaun
Jayce
3
Lux
3
27,000
明日楽園
Regions
Piltover & Zaun 26
Thành Phố Bandle 14
Champions
Jinx
3
Poppy
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,900
Mana Cost
0
11
14
6
6
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
3
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Sữa Lắc Dâu Tím
2
Sữa Lắc Dâu Tím
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Lao Móc Điện
3
Lao Móc Điện
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Lục Lọi
2
Lục Lọi
Cost 3 Điệp Khúc Anh Hùng
3
Điệp Khúc Anh Hùng
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Jinx
3
Jinx
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
3
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
4color
Regions
Demacia 21
Piltover & Zaun 19
Champions
Jayce
3
Lux
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 17
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 15
Landmark 3
Cost
27,000
Mana Cost
2
3
12
6
5
3
7
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
3
Thợ Rèn Trưởng
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tầm Pháp Thuyết Giả
3
Tầm Pháp Thuyết Giả
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
3
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 4 Tầm Pháp Tưởng Khách
2
Tầm Pháp Tưởng Khách
Cost 5 Lux
3
Lux
Cost 6 Dây Chuyền Lắp Ráp
3
Dây Chuyền Lắp Ráp
Cost 6 Tưởng Niệm
2
Tưởng Niệm
Cost 6 Sát Cánh
2
Sát Cánh
Cost 7 Albus Ferros
2
Albus Ferros