Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 21 Turns
  • 8 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Poppy
3
25,900
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Viego
3
28,300
明日楽園
Regions
Piltover & Zaun 26
Thành Phố Bandle 14
Champions
Jinx
3
Poppy
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,900
Mana Cost
0
11
14
6
6
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
3
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Sữa Lắc Dâu Tím
2
Sữa Lắc Dâu Tím
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Lao Móc Điện
3
Lao Móc Điện
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Lục Lọi
2
Lục Lọi
Cost 3 Điệp Khúc Anh Hùng
3
Điệp Khúc Anh Hùng
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Jinx
3
Jinx
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
3
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
연유연
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 31
Ionia 9
Champions
Kindred
3
Viego
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 7
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
28,300
Mana Cost
0
3
11
5
9
0
6
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
2
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Đôi Cánh và Ngọn Sóng
1
Đôi Cánh và Ngọn Sóng
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Đảo Phách
3
Đảo Phách
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
2
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Kindred
3
Kindred
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
2
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
2
Quái Hút Linh Hồn
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
1
Sự Trỗi Dậy