Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 26 Turns
  • 7 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Poppy
3
25,900
VS
Demacia Targon
Lux
3
Aphelios
2
Zoe
1
25,200
明日楽園
Regions
Piltover & Zaun 26
Thành Phố Bandle 14
Champions
Jinx
3
Poppy
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,900
Mana Cost
0
11
14
6
6
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
3
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Sữa Lắc Dâu Tím
2
Sữa Lắc Dâu Tím
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Lao Móc Điện
3
Lao Móc Điện
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Lục Lọi
2
Lục Lọi
Cost 3 Điệp Khúc Anh Hùng
3
Điệp Khúc Anh Hùng
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Jinx
3
Jinx
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
3
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
Keps
Regions
Targon 26
Demacia 14
Champions
Lux
3
Aphelios
2
Zoe
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 19
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
25,200
Mana Cost
0
6
11
13
1
9
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Họa Sĩ Mơ Màng
2
Họa Sĩ Mơ Màng
Cost 1 Zoe
1
Zoe
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Nữ Tu Solari
3
Nữ Tu Solari
Cost 3 Lá Chắn Durand
3
Lá Chắn Durand
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 3 Aphelios
2
Aphelios
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
1
Nhà Thần Bí Mù
Cost 5 Lux
3
Lux
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
3
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 5 Chùm Sáng Mặt Trời
3
Chùm Sáng Mặt Trời