Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 27 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Zilean
3
30,500
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Elise
3
Gwen
3
24,800
隨便用的賬號
Regions
Shurima 26
Thành Phố Bandle 14
Champions
Akshan
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 18
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
30,500
Mana Cost
3
6
15
8
4
0
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
3
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
2
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Bứt Tốc
1
Bứt Tốc
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Baccai Sa Thuật
2
Baccai Sa Thuật
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Laevatein
Regions
Noxus 23
Quần Đảo Bóng Đêm 17
Champions
Elise
3
Gwen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 6
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
24,800
Mana Cost
0
9
9
11
6
0
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Quân Đoàn Bộc Phá
3
Quân Đoàn Bộc Phá
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Máy Nỏ Sắt
3
Máy Nỏ Sắt
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Dũng Mãnh
2
Dũng Mãnh
Cost 4 Lưng Xám Bị Giam Cầm
3
Lưng Xám Bị Giam Cầm
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy