Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 40 Turns
  • 4 tháng trước
Bilgewater Noxus
Annie
3
Twisted Fate
3
28,700
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,000
隨便用的賬號
Regions
Noxus 26
Bilgewater 14
Champions
Annie
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 9
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 21
Landmark 3
Cost
28,700
Mana Cost
0
12
9
6
8
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
1
Đòn Thanh Trừng
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều
Foxburger
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 19
Spell 17
Landmark 1
Cost
18,000
Mana Cost
0
8
9
8
7
6
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 4 Đại Bác Hư Không
2
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Cánh Bạc Phi Ưng
2
Cánh Bạc Phi Ưng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không