Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 37 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Zilean
3
30,500
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Azir
3
Hecarim
3
27,000
隨便用的賬號
Regions
Shurima 26
Thành Phố Bandle 14
Champions
Akshan
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 18
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
30,500
Mana Cost
3
6
15
8
4
0
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
3
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
2
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Bứt Tốc
1
Bứt Tốc
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Baccai Sa Thuật
2
Baccai Sa Thuật
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Kryogen
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 26
Shurima 14
Champions
Azir
3
Hecarim
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 17
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 16
Landmark 3
Cost
27,000
Mana Cost
0
3
15
12
2
3
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
3
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Cổ Vật Bị Ám
3
Cổ Vật Bị Ám
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 2 Con Đường Hủy Hoại
3
Con Đường Hủy Hoại
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Ma Trơi
3
Ma Trơi
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Lái Đò Neverglade
3
Lái Đò Neverglade
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn